Test på fjärrvärmenätet

Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 9 Mars. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00.

Under tiden begränsas tillfälligt värmeuttaget i vår fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla Stockholm Exergis kunder vid en eventuell effektbristsituation.

Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.