Höjning av BRF-avgift

De kraftigt ökande kostnaderna för elektricitet, fjärrvärme, vatten/avlopp,
sophämtning, reparationer och underhåll påverkar naturligtvis ekonomin i Brf
Kullavägen. Styrelsen följer noggrant utvecklingen och utvärderar varje enskild
intäkts- och kostnadspost i budgetarbetet.

De aviserade kostnadsökningarna för Brf Kullavägen innebär att styrelsen
beslutat höja brf-avgiften med 7% fr o m den 1 april 2023.
För en lägenhet på t.ex. 60 m2 med en nuvarande månadsavgift på Kr. 3.368,-
ökar avgiften med Kr. 236,- per månad till totalt Kr. 3.604,-.
Avierna med den nya avgiften skickas ut i början av mars 2023.

Även hyran för p-platserna höjs den 1 april 2023.
En p-plats med el kostar då Kr. 300,- per månad. En p-plats utan el kostar Kr.
180,- per månad.

Som en kommentar kan nämnas att brf-avgifterna i Brf Kullavägen varit
oförändrade de senaste 13 åren.

Alla boende i Brf Kullavägen kan påverka den gemensamma ekonomin genom
att dra ned på innertemperaturen, vara sparsam med vattnet, sopsortera ännu
bättre osv. Det är de gemensamma kostnaderna som betalas med medlemmarnas
avgifter.

Styrelsen fortsätter kostnadskontrollen och kommer självklart att informera de
boende om ytterligare händelser förändrar situationen.

Information in English
The increasing costs for heating, electricity, water, garbage, repairs and
maintenance, have caused the board of Brf Kullavägen to raise the monthly fee
with 7% starting from April 1, 2023. The cost for parking will also increase to
SEK 300,- /month for a space with electricity and to SEK 180,- /month for a
space without electricity.
The bills with these new amounts will be delivered in the beginning of March
2023.

Styrelsen