Höjning av avgifter

Som vi tidigare meddelat, bland annat vid sommarens årsstämma, fortsätter föreningens utgifter att stadigt öka. Låneräntorna har på kort tid flerdubblats och våra gemensamma kostnader för el, värme, vatten med mera fortsätter att stiga.
Vi i styrelsen har en skyldighet att se till Bostadsrättsföreningen Kullavägens
bästa. För att kunna hålla vår ekonomi så stabil som möjligt har styrelsen
därför beslutat att genomföra en höjning av våra medlemsavgifter.
Höjningen kommer att bli 17 procent och träder i kraft från och med
den 1 januari 2024.
Nya avgifter för parkeringsplatser:
350 kr/mån med elstolpe och
210 kr/mån utan.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen