Styrelse

NamnTelefonnummerRollAnsvarsområde
Kari Palo073 034 05 00OrdförandeEkonomi, försäkringsfrågor, nycklar
Mats Eriksson070 959 15 99LedamotFastighet, utemiljö
Magnus Bergman070 984 38 01LedamotFastighet, utemiljö
Fredy Duran079 340 76 42LedamotParkering, information
Lars Lejdeby076 247 44 54LedamotParkering, information
Eva-Lena Björk070 433 44 45SuppleantTvättstugor, städning

Felanmälningsrutiner
Vid fel: i mindre brådskande fall kontaktas styrelsemedlemmar tisdag – onsdag mellan kl. 17-18, eller via brf-kullavagen@outlook.com.
Vid brådskande fall så fort som möjligt, om du inte själv kan avhjälpa problemet.

VIKTIGT! Vid fel på hissar, avlopp, elektricitet: meddela genast styrelsen.
Boende som själv ringer jouren utan att först ha meddelat styrelsen, kan bli
betalningsansvarig för eventuell utryckning eller åtgärd.