Renovering

Som bostadsrättshavare har du möjligheter att påverka hur din lägenhet ser ut, men i vissa fall krävs godkännande från styrelsen. Det gäller bland annat om du vill ändra planlösningen eller göra ändringar i ledningar för vatten, avlopp, värme eller ventilation eller något annat som påverkar fastigheten. Även väsentliga ändringar på uteplats/balkong kräver tillstånd.

Ändringar som inte godkänts i förväg kan leda till krav på återställande av ändringen samt eventuellt krav på vite.