Brf Kullavägen – Året som gått

År 2022 blev inte riktigt så som någon hade kunnat gissa. När pandemins
effekter började klinga av i vår del av världen, passade en rysk president på att
starta ett anfallskrig mot ett grannland.
Effekterna blev omedelbara och långtgående. Världsekonomin sattes på svåra
prov med kraftigt stigande inflation, höjda energi-, bränsle- och matpriser,
stigande räntor och nu i skrivande stund verkar effekterna fortsätta.
På lokal nivå här i Upplands Väsby och i Brf Kullavägen fortsätter styrelsen,
tillsammans med de boende, att utveckla föreningen, tillse att kostnaderna är
under kontroll och bevaka utvecklingen.

Ekonomin i föreningen är god, men de allmänna kostnadsökningarna drabbar
även Brf Kullavägen vilket kommer att leda till höjda avgifter och hyror.
Styrelsen har bestämt att avgifts- och hyreshöjningen genomförs med start
2023-04-01.
En separat avisering skickas ut till samtliga boende i Brf Kullavägen.

Jultider betyder också ljustider med många fler tända stearinljus, vilket ökar
brandrisken. Kom ihåg att alltid släcka ljusen och passa också på att byta
batterierna i brandvarnarna.
Samtliga trapphus är utrustade med brandsläckare och brandfiltar. Passa på att
lokalisera var dina och era är placerade.
Snöröjningen i Brf Kullavägen sköts även denna säsong av Renew Service AB.

Styrelsen önskar samtliga boende i Brf Kullavägen en God Jul och Gott Nytt År!