Information om radonmätning

INFORMATION:

Radonmätning bör ske i samtliga bostäder i Sverige minst vart 10:e år. Mätningen skall ske i ett representativt antal lägenheter i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens och Boverkets rekommendationer.

Brf Kullavägen har identifierat 32 lägenheter i föreningen där utplacering av radonmätare skall göras.

I de utvalda lägenheterna skall två (2) dosor utplaceras så här:

  • Dosan märkt med V skall placeras i vardagsrummet
  • Dosan märkt med S skall placeras i det sovrum som används mest

När mätperioden startar, skall plasten avlägsnas och dosan placeras i det rum som angivits ovan. Det är mycket viktigt att dosorna placeras precis som instruktionerna anger.

Mätdosan skall placeras på t.ex ett bord eller en byrå och minst 25 cm från golv, tak eller vägg. Det skall vara minst 1,5 meter från tilluftsdon, ytterdörr, fönster, värmeelement eller annan värmekälla. Dessutom minst 0,5 meter från frånluftsdon.

Dosan skall heller inte placeras i direkt solljus eller i drag, i badrummet eller annat våtutrymme.

Mätperioden startar lördagen den 12 december och pågår till den 12 februari 2021.

När mätperioden avslutats skall dosorna samlas in och skickas för analys.

Kontakta styrelsen vid frågor eller funderingar.