Motioner till årsmötet

Årsmötet i Brf Kullavägen är planerat till tisdag den 25 maj 2021. Formell kallelse till årsmötet med mer detaljer kring genomförandet kommer att delas ut tidigast sex veckor innan och senast två veckor före årsmötet enligt gällande stadgar för föreningen.

För att motioner till årsmötet ska kunna behandlas av styrelsen i god tid måste dessa vara inlämnade i Brf Kullavägens brevlåda vid Kullavägen 2A senast söndag den 31 mars 2021.

Behandling av motioner

Alla motioner som kommer in skall behandlas av styrelsen. Styrelsen skall lämna ett svar över motionen där styrelsen skall rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad. Motionen och styrelsens yttrande skall bifogas med kallelsen till årsmötet. Kommer det in motioner efter det datum som styrelsen har satt kan de inte följa med kallelsen och och därför inte heller tas upp på stämman.

Motionens innehåll

Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till. Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. Om så inte är fallet bör medlemmen kontaktas för att precisera sitt önskemål.

Observera att endast medlemmar i Brf Kullavägen kan lämna in motioner.

Vid frågor, tveka inte att ta kontakt med styrelsen.