Nytt stängsel och kabellås

En av motionerna som det togs beslut om vid senaste årsmötet var att sätta upp ett stängsel runt föreningens tomtgräns. Detta för att vi haft mycket folk som har utnyttjat kommunens upplevelsestråk upp mot berget och sedan sneddat över vår tomt.

Nu är stängslet runt tomten färdigt och vi har även satt kabellås (ett uppe vid Kullavägen 10-12 och ett nere vid Kullavägen 2-6) för att säkerställa att enbart boendes på Kullavägen tar sig in och ut genom grindarna.

Låset öppnas med en kod som har delats ut till samtliga boende. Om du skulle tappa bort koden eller om du skulle ha andra frågor gällande detta är du välkommen att ta kontakt med styrelsen.

OBS! Koden får ej delas ut till obehöriga.