Inför årsstämman: Enbart poströstning

Styrelsen i Brf Kullavägen har vid sitt styrelsemöte den 5 maj 2021 beslutat att ordinarie föreningsstämma den 1 juni 2021 ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19.

En lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor infördes under 2020 och gäller till slutet av 2021. Lagändringen syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlätta för föreningen att genomföra föreningsstämmor utan hälsorisker för medlemmar och andra. Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt för att risken för smittspridning minimeras.

Lagen möjliggör att föreningsstämmor kan genomföras antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

Mer information om exakt hur poströstningen ska genomföras och viktiga datum att ta hänsyn till har skickat ut till samtliga medlemmar. Vid frågor om årsstämman eller tillvägagångssättet vid röstningen är du välkommen att ta kontakt med styrelsen.

I den utskickade informationen bifogas en kort genomgång av det ekonomiska läget i föreningen istället för en fullständig årsredovisning. Detta för att förenkla bilden av ekonomin samt att spara in på miljön med att inte behöva printa ut den fullständiga redovisningen. Om du vill ta del av den fullständiga årsredovisningen för 2020 finns det att läsa och ladda ned digitalt här.