Ökad flygbuller över Kullavägen under sommaren

Mellan den 1 juli och 25 augusti kommer Swedavia, som driver Arlanda flygplats, stänga av bana 1 för underhåll. Detta kan innebära ökad trafik på bana 3 och därmed ökad flygtrafik över centrala Upplands Väsby under aktuell period.

Arlanda, eller Stockholm Arlanda Airport, har fortsatta problem med asfaltsbeläggningen på bana 1 och Swedavia behöver planera för omfattande åtgärder de närmaste åren.
Det innebär att Swedavia även i sommar kommer att genomföra underhåll på bana 1 mellan den 1 juli och 25 augusti och att det under den perioden kan innebära ökad flygtrafik över centrala Upplands Väsby.

Länk till Swedavias hemsida för ytterligare information.

För frågor, synpunkter och klagomål hänvisas till Swedavia på info@swedavia.se

Länk till allmän information om buller och Arlanda.