Obligatorisk ventilations-kontroll

Under året har vi genomfört en obligatorisk ventilationskontroll
i alla lägenheter för att säkerställa att ventilationen i våra fastigheter
fungerar som de ska. Efter kontroll och under sommaren genomförd
förbättringsåtgärd i en av våra fastgheter har vi nu fått fullständigt
godkänt på samtliga kontroller och kravställningar som fanns.